Comunicació Prèvia ambiental municipal (ANNEX III)

Descripció:

Comunicació prèvia per obertura d’activitat classificada a l’Annex III Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que no esta incloses en la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom). Respresentant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal comprovar la compatibilitat prèvia d’ús
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web
Cal haver presentat el tràmit d’obres i tenir-lo finalitzat

Documentació que cal aportar

Formulari Normalitzat de Comunicació Prèvia Ambiental FUE (enllaç)
– Projecte tècnic amb memòria ambiental
– Projecte tècnic de prevenció i seguretat d’incendis en format digital i signat/visat electrònic (contingut projecte)
– Certificat tècnic de comunicació d’activitats
– DR del tècnic (Model Ajuntament)
– Qüestionari de l’activitat (Model Ajuntament)
– Resolució específica d’abocament emesa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), o en cas d’abocament únicament d’aigües sanitàries (assimilables a domèstiques) comprovant de la declaració responsable d’abocament presentada a l’AMB. S’exceptuen les activitats d’aparcaments de vehicles i les bugaderies de superfície útil d’exposició i venda al públic inferior o igual a 750 m2. Cal fer el tràmit en aquest enllaç

Documentació complementaria

– DR de Salut Alimentaria enllaç
– Resolució d’abocament de l’AMB, cal sol·licita-ho a l’AMB en aquest enllaç

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE la compatibilitat de l’activitat, s’indicarà la documentació a presentar per tramitació electrònica i assessorament i ajudes que ofereix l’Ajuntament
2. Presentació del tràmit d’inici d’obres per activitat económica
3. Tancament del tràmit d’obres
4. Presentació del tràmit electrònic de la Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)
5. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
6. Si el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
7. En cas que manqui documentació o aquesta sigui errònia, s’enviarà un requeriment
8. Si la documentació presentada es correcte, s’envia la carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats, si aquesta continua sent errónia s’inicia el procés de desestiment de l’activitat

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost.

Formes de tramitació

Per Internet

Documents