Per garantir una bona convivència cal respectar el descans del veïnat, controlar el volum de la música i fer un bon ús dels elements de l’espai públic.