Agents cíviques per al Projecte Civitas (Pla d’ocupació)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Convocatòria d’una borsa de caràcter social per a la selecció d’agents cíviques per al Projecte Civitas, aprovat per Junta de Govern local el 12 de novembre de 2020 vinculat al Pla de Reconstrucció Social i de Reactivació Econòmica aprovat per Ple extraordinari el 8 de juliol de 2020

Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs