2 informadors/es i 2 dinamitzadors/res (Pla d’ocupació)

Lloc de treball:

Convocatòria de persones participants pre-seleccionades per l’Oficina de Treball de la Generalitat en la convocatòria del Projecte Treball als Barris 2021

Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs