Nous ajuts municipals per fer front al pagament del lloguer i les quotes hipotecàries

  • Ho poden sol·licitar, abans del 31 de gener, les famílies que han de destinar més del 30% dels seus ingressos a aquestes despeses

Ja s’ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social per al pagament del lloguer o les quotes d’amortització hipotecària mensual per al 2021. La regidora d’Habitatge Social, María Peláez, ha animat la ciutadania que compleixi amb els requisits a presentar les sol·licituds (fins el 31 de gener de 2022). A més, ha assenyalat que “l’Ajuntament ofereix el suport necessari perquè les famílies facin front a aquestes obligacions i mantenir el seu habitatge habitual”, i ha afegit: “L’Oficina Municipal d’Habitatge és a disposició per tal d’ajudar als veïns i veïnes a aclarir totes les consultes sobre els tràmits pertinents”.

Els principals requisits per acollir-se a aquesta convocatòria són:

  1. Destinar més d’un 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer o quota hipotecària
  2. Que la renda mensual de lloguer o quota hipotecària no sigui superior a 800€/mes a excepció de famílies nombroses que pot ser fins a 900€/mes
  3. No superar el llindar d’ingressos de 2.35 IRSC per unitat de convivència

Tota la documentació i la sol·licitud, així com la informació detallada, la trobareu disponible al web municipal i s’haurà de presentar juntament amb la documentació específica que consta al punt. 8 de les Bases reguladores específiques.

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 936029200 ext. 4389 o 4337. Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia als mateixos telèfons amb totes les mesures de precaució i seguretat que requereix la situació de pandèmia derivada del COVID-19.

Com presentar les sol·licituds?

Presencialment al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat a l’edifici de Can Comamala (c. de Mossèn Jacint Verdaguer, 105), mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

 

Posted in Habitatge