L’Ajuntament rehabilita la coberta de la masia de Can Coll

  • Es garanteix així la preservació d’un edifici que forma part de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament ha iniciat els treballs de rehabilitació de les cobertes de la masia de Can Coll, que es trobaven molt malmeses. L’edifici és municipal i està considerat com un dels pocs elements de l’arquitectura rural que resten dempeus a la ciutat, i l’aposta del consistori és invertir-hi per assegurar la seva perdurabilitat en el temps. La Masia és un edifici amb orígens probables al segle XVII, figura al llistat del Catàleg i Pla Especial de Protecció de 1989, i a l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Sant Vicenç dels Horts.

Tenir cura del patrimoni és un dels objectius clau del nostre govern”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Isidre Bautista, qui ha afegit que s’està fent “una intervenció que garantirà la seguretat de la coberta i de tot l’edifici”. De la seva banda, Paqui Capellades, regidora de Memòria Històrica, ha recordat la importància de “mantenir vives les arrels de la ciutat”. “Posar en valor el patrimoni tradicional ens ajuda a projectar-nos cap al futur sense perdre la nostra identitat”, ha subratllat.

Així, s’enderroca la coberta de l’edifici i es construeix una de nova, feta a base de fusta i amb acabat de teula ceràmica reaprofitada de l’existent. A més, la nova teulada incorpora l’aïllament tèrmic necessari i la impermeabilització específica que garanteixi el compliment dels estàndards de salubritat i eficiència energètica,. També es garanteix l’aïllament acústic i s’apliquen mecanismes de resistència al foc.

Posted in Territori i mobilitat