Continua la recuperació socioambiental del riu Llobregat a Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts

  • Les actuacions serviran per millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial i en potenciaran l’ús social i l’accés mitjançant la mobilitat sostenible
  • Aquestes actuacions formen part del pla d’inversions PSG (Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans) i compten amb finançament FEDER

 

L’AMB i els ajuntaments continuen impulsant la recuperació socioambiental del riu Llobregat com a part fonamental de la infraestructura verda i blava de la metròpolis de Barcelona. Aquest mes de setembre han començat les actuacions de millora i transformació dels camins fluvials a Sant Boi de Llobregat i durant el mes d’octubre començaran les intervencions a Santa Coloma de Cervelló i a Sant Vicenç dels Horts.

Es tracta d’un conjunt d’actuacions al marge dret del riu Llobregat que van començar al municipi de Pallejà a principis d’aquest 2021. La inversió conjunta per als quatre municipis és d’1.920.000 €.

Aquestes obres pretenen crear una xarxa bàsica d’accessos al riu, millorar camins secundaris i instal·lar equipaments a l’espai fluvial. L’objectiu principal és millorar la qualitat ambiental del Llobregat i fer compatible l’ús social i lúdic amb la recuperació mediambiental.

L’AMB portarà a terme un conjunt d’actuacions en els marges del riu que dotaran d’identitat metropolitana el riu Llobregat i alhora s’adaptaran a les particularitats locals de cada municipi. Les intervencions compartides són les següents:

  • Pavimentació: millores en el ferm.
  • Gestió natural de l’aigua a través de cunetes verdes: millores en el drenatge per evitar l’erosió de terra i evitar que es malmetin els camins en episodis de pluja torrencial.
  • Millora de la qualitat paisatgística amb plantacions d’arbrat i espècies arbustives al llarg de tot el recorregut.
  • Increment i millora de serveis i equipaments: creació de nous miradors, àrees d’estada i esbarjo, punts de trobada i fonts d’aigua i un reforç en la senyalització dels espais.

Les actuacions particulars per a cada un dels municipis són les següents:

  • Sant Boi de Llobregat: es milloraran els camins d’accés al riu, que formen part de l’Anell Verd a l’entorn fluvial, i s’arranjarà el vial paral·lel a la carretera BV-2002 utilitzat per a activitats agrícoles.

Les actuacions es faran en el camí del marge dret del riu, camí de la riera de Can Soler, i el recorregut de vianants que hi ha al lateral del vial de servei del Parc Agrari del Llobregat, paral·lel a la carretera de Sant Vicenç. Les obres, que afecten una longitud de més de 3,5 km, serviran per fer els itineraris més accessibles, més amples, més segurs i més ben interconnectats.

Les actuacions de Sant Boi tenen un pressupost de 600.000 €, finançats en un 75 % per l’AMB i en un 25 % per l’Ajuntament.

  • Santa Coloma de Cervelló: es tracta de la primera fase dins d’aquest municipi i té l’objectiu de consolidar els recorreguts d’accés a l’àmbit fluvial del Llobregat i fer-los més accessibles, inclusius i resistents als fenòmens meteorològics adversos. Aquesta actuació comprèn la transformació de la porta d’accés al riu Llobregat des de la carretera BV-2002 seguint el camí paral·lel fins a la riera de Can Julià. D’altra banda, es realitzaran actuacions de millora a la desembocadura de la riera, així com al camí d’accés a l’àmbit fluvial.

L’actuació té un pressupost de 360.000 €, finançats en un 75 % per l’AMB i en un 25 % per l’Ajuntament.

  • Sant Vicenç dels Horts: les actuacions en aquest municipi són el primer pas per construir el futur parc fluvial de Sant Vicenç dels Horts, que pretendrà recuperar i rehabilitar els anomenats espais de la forest d’utilitat pública. Es tracta d’unes superfícies boscoses existents entre l’AVE i el camí del marge dret del Llobregat pertanyents a la Generalitat de Catalunya. Aquest futur parc fluvial potenciarà l’ús social, els horts de lleure i l’agricultura experimental. El programa d’usos que hi ha previst és el següent: zona de jocs infantils, prat amb porteries de futbol, zona de pícnic i zona d’entrenament caní.

La proposta també preveu l’arranjament i la millora de dues zones addicionals: el camí del marge dret de la riera de Torrelles al seu pas sota l’AVE i l’A-2 i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la riera de Cervelló.

L’actuació a Sant Vicenç dels Horts té un pressupost de 360.000 €, finançats en un 75 % per l’AMB i en un 25 % per l’Ajuntament.

Posted in Medi ambient, Territori i mobilitat