Petició d’informació gràfica del territori

Descripció:

Aquest tràmit permet fer la sol·licitud de còpies de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu la sol·licitud.
  2. Pagueu la taxa corresponent.
  3. L’Ajuntament procedirà a efectuar les còpies sol·licitades.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.