Obtenir l’idCAT Certificat

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital idCAT.

L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

  1. Obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social
  2. Obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
  3. Presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària (AEAT)
  4. Accedir a diferents Carpetes ciutadanes
  5. Etc.

Hi ha dues formes d’obtenir l’idCAT Certificat:

Opció 1: Introduint les dades a través del formulari + Validant-les a l’Entitat de Registre

D’aquesta forma, el vostre pas per l’Entitat de Registre serà més ràpid atès que l’operador que us atendrà ja tindrà totes les dades introduïdes i només les haurà de validar. Els passos són:

  1. Aneu a Sol·licitud del certificat i introduïu les dades requerides per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc.
  2. Un cop introduïdes, personeu-vos a qualsevol de les Entitat de Registre idCAT per tal que siguin validades.

Opció 2: Anant directament a una Entitat de Registre

Personeu-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT per tal que facin la càrrega de les dades i la seva validació. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l’entitat de registre que l’opció 1 però el resultat serà el mateix.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

És necessari disposar d’un ordinador o telèfon mòbil amb accés a Internet.

El certificat idCAT és compatible amb els sistemes operatius i navegadors més utilitzats.

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)

Quant costa fer el tràmit?

No té cost.

Formes de tramitació

Presencial