Petició de recollida selectiva de residus per a establiments i indústria

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar per part dels establiments un servei municipal complementari de recollida selectiva de residus, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus.
A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Destinatari

Empresa

Matèria

Medi Ambient i Salut Pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud.
  2. Si les dades són correctes, sereu inscrits al servei de recollida selectiva per a establiments.
  3. Haureu de satisfer la taxa corresponent.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.