Petició de plaça d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar una reserva d’estacionament de vehicles per a persones amb disminució i amb problemes de mobilitat que sigui pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d’estudi.

Termini de validesa: la targeta caduca als 10 anys, excepte en el cas que el certificat de disminució sigui provisional, cas en què la data de caducitat de la targeta serà la mateixa que la de la revisió de la disminució.

Destinatari

Particular

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:

 1. Ser titular de la targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a “Titular conductor/a”.
 2. Ser titular de la targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a “Titular no conductor/a” i, a més, que el titular sigui menor de 18 anys, o si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d’acord amb l’establert a l’article 3.5 del Decret 97/2002.
 3. Ser titular de la targeta d’aparcament de transport col·lectiu.
 4. Estar empadronat al municicpi de Sant Vicenç dels Horts.

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Certificat de discapacitat en el que hi consti el grau i el barem de mobilitat reduïda (emès per l’ICASS).
 3. Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 4. Si la reserva es demana per raons de treball, cal afegir l’acreditació de l’adreça del lloc per al qual es demana, original i fotocòpia.

Tràmit pas a pas

 1. Empleneu el formulari i adjunteu la documentació sol·licitada al apartat corresponent.
 2. Els Serveis Territorials es posaran en contacte amb el sol·licitant per a notificar la resolució.
 3. L’Ajuntament posarà els senyals de reserva de l’espai. Al senyal hi constarà la matrícula del vehicle i en cas de titulars no conductors, el senyal podrà contenir fins a dues matrícules.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents