Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)

Descripció:

Aquest servei de l’Ajuntament permet tramitar la baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, prèvia renúncia de la persona titular del vehicle o persona autoritzada per aquesta.

INFORMACIÓ ADDCIONAL:

Des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial INT 249/2004, en data 12 de febrer de 2004, tots els vehicles de 4 rodes fins un pes màxim autoritzat de 3.500 kg, han d’ésser lliurats a un Centre Autoritzat de Tractament de Residus, com a condició prèvia a la tramitació de la seva baixa. Per tant, aquesta llei no afecta a motocicletes ni ciclomotors, els quals es poden donar de baixa directament sense necessitat de lliurar-los a cap centre.
L’únic organisme competent per donar de baixa un vehicle, és la Dirección General de Tráfico, mitjançant les seves Prefectures Provincials de Trànsit.
En cas que el vehicle no es pugui moure pels seus propis mitjans, el titular pot sol·licitar al servei d’assistència de la seva assegurança que remolqui el vehicle a les dependències municipals. Cal recordar que un vehicle no pot estar estacionat a la via pública sense tenir l’assegurança obligatòria en vigor.
Si la companyia asseguradora li nega aquest servei, el departament de seguretat ciutadana, mitjançant la grua municipal, s’encarregarà de localitzar i retirar el vehicle, sense cap cost per l’interessat. Això però, pot endarrerir la tramitació, ja que la recollida anirà en funció de la operativitat del servei de grua.
Els titulars dels vehicles fora d’ús poden lliurar personalment els vehicles a qualsevol Centre Autoritzat de Tractament, agilitzant així la tramitació de la baixa del vehicle la qual, en aquest cas, es fa de manera immediata ja que, en el moment de lliurament, el titular rep la còpia del Certificat de destrucció que és el document necessari perquè la Prefectura Provincial de Trànsit el doni de baixa.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Documentació del vehicle.
3. Permís de circulació.
4. Targeta d’inspecció tècnica.

Tràmit pas a pas

1. Lliurar el vehicle (veure l’apartat “”Més informació””), la sol·licitud i la documentació a l’Ajuntament o les dependències de la Policia Local.
2. Signar l’acta on es renuncia expressament al vehicle i a percebre qualsevol import o contraprestació per part de l’Administració i que habilita a l’Ajuntament a procedir al seu desballestament.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents