Bases per a la convocatòria de la selecció de persones participants dels Plans d’ocupació, en relació amb les actuacions del Programa treball i formació, de les línies MG45 i DONA.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS

Es lliurarà l’oferta d’ocupació de caràcter genèric que correspongui, a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (OTG) , per a cada lloc de treball.

L’OTG gestionarà l’oferta d’ocupació i preseleccionarà les persones candidates, derivant un mínim de cinc persones per lloc de treball ofert, sempre que això sigui possible.

Lloc de treball:

Els llocs de feina a cobrir són els següents:
Línia MG45:
4 contractes de 12 mesos de durada:
– 1 auxiliar administratiu/va departament Participació Ciutadana i Convivència.
– 2 persones operàries de neteja viària al departament d’espai públic i serveis municipals.
– 1 persona operària de manteniment de via pública a la brigada municipal.
Línia DONA:
3 contractes de 12 mesos de durada:
– 2 persones operàries de manteniment de via pública.
– 1 persona operària de neteja viària.

Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 29/11/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 10/12/2021 00:00:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs