Bases per a la convocatòria de la de selecció de persones participants en Programes d’experienciació laboral: Projecte Treball als Barris

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Programa experienciació laboral (D1). Actuacions ocupacionals.
– 2 informadores.
Programa experienciació laboral (D1). Actuacions ocupacionals
– 2 agents cíviques
Programa experienciació laboral (D2). Actuacions professionals.
–  2 dinamitzadors/res

Identificador: RH102021000003
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 19/11/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 25/11/2021 23:58:58
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs oposició