Oferta Pública exercici 2021

Lloc de treball:
Oferta pública exercici 2021
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs oposició