Tall puntual del carrer d’Anselm Clavé per millores a la senyalització viària

  • El 29 d’abril es modificarà la programació dels semàfors de la cruïlla del carrer de Ramon Poch amb la carretera de Sant Boi per facilitar la mobilitat dels vehicles

El divendres 29 d’abril a partir de les 10.15 h estan programats uns treballs al carrer d’Anselm Clavé, entre els carrers de Rafael Casanova i de Sant Josep, que s’allargaran fins les 13.15 h. En concret, es faran tasques de senyalització viària. Per aquest motiu s’haurà de tallar aquest tram mentre durin els treballs. També està previst que s’afecti puntualment el c. de la Pobla, tram entre els carrers de Mossèn Manel Gasset i de Rafael Casanova.

S’afectarà puntualment la circulació dels vianants i els guals permanents durant les tasques de senyalització viària. Serà necessari fer servir els passos de vianants més pròxims. Pel que fa als vehicles, hauran de seguir el següent itinerari alternatiu: carrers de Sant Joan Bosco, del Mestre Ramon Camps i d’Enric Aymerich i Rigol, o bé pel c. de Ramon Poch, lateral de la ctra. de Sant Boi (BV-2002) i c. de Sant Josep.

Per a facilitar la sortida dels vehicles des del c. de Ramon Poch a la ctra. de Sant Boi, els semàfors de la cruïlla modificaran la seva programació per a donar més temps de verd al c. de Ramon Poch.

Afectacions al transport públic

La línia SV1 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol i Mestre Pérez Moya fins la parada de La Vinyala. Allà els autobusos faran la volta a la rotonda per pujar cap al barri de la Guàrdia. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel. Expedicions afectades entre les 10.25 h i les 12.05 h.

La línia SV3 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol, Rafael Casanova i Miguel Hernández, on reprendran l’itinerari habitual. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel. Expedicions afectades entre les 10.25 h i les 12.40 h.

Les línies interurbanes L60 sentit Sant Joan Despí, L61 sentit Sant Boi de Ll. i L62 i e20 sentit Torrelles de Ll. circularan desviades des de les 10 h i fins les 13.30 h per la ctra. de Sant Boi i fins a reprendre l’itinerari habitual al c. del Claverol. Deixaran de circular pels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep. Queden suprimides les parades en els carrers afectats. S’habilitaran diverses parades provisionals a la ctra. de Sant Boi, a les cruïlles amb els carrers de Llobregat, Antoni Mampel i Pas del Llop.

Posted in Incidències en la via pública