S’ampliarà el polígon de Les Fallulles per facilitar que s’hi instal·lin més empreses

  • S’urbanitzarà el tram comprès entre el camí de Ca n’Ubach, el carrer de Molins i el Torrent del Ros, on s’hi crearan terrenys per a la implantació de naus industrials i nous vials d’accés

La Junta de Govern ha adjudicat la direcció de les obres d’urbanització del sector industrial Les Fallulles, al límit amb el terme municipal de Cervelló i de Pallejà. La demanda de sòl industrial on es permeti la ubicació de naus de mida mitjana resulta una oportunitat per a Sant Vicenç dels Horts, i amb el projecte d’urbanització s’hi vol donar resposta. Està previst que es transformi l’espai situat entre el camí de Ca n’Ubach, el carrer de Molins i el Torrent del Ros.

A més, també es milloraran les infraestructures de mobilitat. El projecte contempla la creació d’un nou vial, paral·lel al torrent, que serveixi de divisió entre el terme municipal de Cervelló i Sant Vicenç del Horts, i que permeti l’accés directe a totes les naus que es proposin. S’incrementarà també la reserva d’aparcaments al sector, que se situaran en bateria. S construirà un vial perpendicular al camí de Ca n’Ubach, que permetrà la circumval·lació a la zona industrial i connectar amb el terme municipal de Cervelló. Per últim, també hi haurà diverses zones verdes.

Es tracta d’un projecte excel·lent per incrementar les oportunitats laborals de la població”, afirma el regidor d’Urbanisme, Isidre Bautista. “A més”, afegeix, “ordenem aquest sector del territori i millorem la mobilitat del polígon i la connexió amb els municipis veïns”.

Les obres tindran una durada prevista de 9 mesos, i s’iniciaran amb la construcció de la xarxa de clavegueram i els moviments de terres necessaris, la implantació de les xarxes de subministraments, l’enllumenat i la pavimentació dels vials i les zones d’aparcament.

Posted in Economia, Territori i mobilitat