Noves mesures anticovid-19

Noves mesures anticovid-19

Del 16 al 22 de juliol, ambdós inclosos, a tot Catalunya

Toc de queda entre la 1 i les 6 h

 • Afecta de moment a 166 municipis, entre ells Sant Vicenç dels Horts i la majoria de ciutats metropolitanes
 • Incomplir-lo pot implicar multes de 300 a 6.000 €

Redueix interacció + Higiene + Mascareta + Ventilació

Excepcions:

 • Desplaçaments urgents per assistència sanitària o anar a la farmàcia
 • Anar o tornar de treballar
 • Serveis essencials
 • Cura de persones grans, menors, dependents, discapacitats o vulnerables
 • Recollida i cura de menors en cas de parelles separades

Excepcions:

 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials
 • Retorn al domicili de centres educatius i d’activitats culturals
 • Cura de mascotes i animals de companyia, entre les 4 i les 6 h
 • Causa de força major

Excepcions:

 • Trobades socials de màxim 10 persones
 • Horari d’obertura al públic, en general: de 6 a 22 h
 • Activitats culturals, esportives i sales de joc han d’acabar màxim a les 0.30 h
 • Aforament de bars i restaurants:
  • 50% interior i 100% exterior, mantenint distància
 • Aforament d’actes culturals, concerts i festivals:
  • 70% i màxim 1.000 persones
  • tothom assegut, mantenint distància
 • S’elimina la possibilitat de consumir en grup a l’espai públic habilitat

 

Nuevas medidas anticovid-19

Del 16 al 22 de julio, ambos incluidos, en toda Cataluña

Toque de queda entre la 1 y las 6 h

 • Afecta de momento a 166 municipios, entre ellos Sant Vicenç dels Horts y la mayoría de ciudades metropolitanas
 • Incumplirlo puede implicar multas de 300 a 6.000 €

Reduce interacción + Higiene + Mascarilla + Ventilación

Excepciones:

 • Desplazamientos urgentes por asistencia sanitaria o ir a la farmacia
 • Ir o volver de trabajar
 • Servicios esenciales
 • Cuidados de personas mayores, menores de edad, dependientes, discapacitados o vulnerables
 • Recogida y cuidado de menores en caso de parejas separadas

Excepciones:

 • Actuación urgente ante órganos judiciales
 • Retorno al domicilio de centros educativos y de actividades culturales
 • Cuidado de mascotas y animales de compañía, entre las 4 y las 6 h
 • Causa de fuerza mayor

Excepciones:

 • Encuentros sociales de máximo 10 personas
 • Horario de apertura al público, en general: de 6 a 22 h
 • Actividades culturales, deportivas y salas de juego deben acabar máximo a las 0.30 h
 • Aforo de bares y restaurantes:
 • 50% interior y 100% exterior, manteniendo distancia
 • Aforo de actos culturales, conciertos y festivales:
 • 70% y máximo 1.000 personas
 • todo el mundo sentado, manteniendo distancia
 • Se elimina la posibilidad de consumir en grupo en el espacio público habilitado

Posted in Salut i seguretat