Nova convocatòria d’ajuts per pagar el tribut metropolità

  • El veïnat amb dificultats econòmiques rebrà el 50% de la quota liquidada de l’exercici 2021

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) obrirà properament la convocatòria d’ajuts per al pagament del tribut metropolità. L’ens ofereix aquest suport per a les persones amb més dificultats socioeconòmiques (famílies amb rendes baixes, monoparentals, jubilats i aturats, entre d’altres).

Poden optar a un ajut de fins al 50% de la quota liquidada del tribut metropolità (TM) de l’exercici 2021 -i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant-, les persones físiques propietàries d’un habitatge amb ús residencial assignat pel cadastre, el qual sigui la seva residència habitual, i que hagin efectuat el pagament del TM dins del període voluntari de recaptació.

Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, ha explicat: “Tan l’Ajuntament com l’AMB donem suport a les famílies que passen per més dificultats, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats”. El batlle ha afegit: “Ambdues administracions treballem de la mà per implementar nous projectes i serveis per a la ciutadania, que es financen amb aquest tribut, entre d’altres”.

Per accedir als ajuts, ni els contribuents ni cap de les persones que resideix a l’habitatge no poden posseir altres immobles i propietats excepte l’habitatge de residència habitual. En aquesta consideració no s’inclou el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per a ús exclusiu. En els casos de separació o divorci, es considera beneficiari de l’ajut el titular de l’habitatge o l’usufructuari que dicti la sentència judicial.

Les persones que hi estan interessades han de sol·licitar l’ajut especificat mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que l’AMB posarà a disposició dels ciutadans en el seu portal web.

 

Per a què serveix el tribut metropolità?

En l’àmbit de l’espai públic contribueix a la gestió i al manteniment d’espais naturals com el riu Llobregat i la xarxa de 51 parcs metropolitans. En aquest sentit, per exemple, Sant Vicenç dels Horts compta des del juny amb un parc fluvial que disposa de jocs infantils, zones de pícnic i prats per a usos esportius, entre d’altres espais. L’actuació ha costat 360.000 €, finançats d’un 75% per l’AMB i d’un 25% per l’Ajuntament. A més, el municipi també compta amb el parc del Pi Gros, un dels més importants de la xarxa metropolitana. D’altra banda, fruit de la col·laboració entre l’ajuntament i l’AMB en els darrer mesos s’ha construït el Centre Cívic de la Guàrdia i actualment s’està executant l’Escola Bressol Municipal Petit Mamut i el Casal Cultural Virgínia Amposta.

D’altra banda, els recursos de l’AMB serveix per pagar actuacions d’assistència social o programes de Promoció Econòmica per a impulsar l’ocupació entre la població de Sant Vicenç dels Horts.

En matèria de mobilitat el tribut fa possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, de manera que l’àrea metropolitana sigui un àmbit més habitable i adaptat a les persones.

Tots els detalls sobre el tribut metropolità estan al web de l’AMB.

Posted in Economia, Tràmits