Nous ajuts al pagament del lloguer per a joves de fins a 36 anys

  • El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre a les 9 h i finalitza el dia  7 d’octubre a les 15 h
  • El tràmit s’ha de fer de manera telemàtica prioritàriament, en el seu defecte de manera presencial al SIAC demanant cita prèvia

Amb l’objectiu de facilitar al jovent l’accés i el manteniment d’un habitatge, la Generalitat obre una convocatòria d’ajuts per fer front al lloguer d’un pis o una habitació. Els podran demanar les persones de fins a 36 anys, que disposin font regular d’ingressos i rendes anuals relatives a l’any 2021 iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC). L’import màxim del lloguer ha de ser -per habitatges de Sant Vicenç dels Horts-, de 950 euros al mes (i per una habitació, 450 euros). L’Oficina Municipal d’Habitatge es posa a disposició dels vicentins i les vicentines per resoldre tots els dubtes de la tramitació d’aquests ajuts.

L’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 h i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 h.

La regidora d’Habitatge Social, Maria Peláez, fa una crida a tot el jovent que va quedar fora del Bo Jove a què “presentin la sol·licitud per a aquesta convocatòria, que suposa un suport molt important per garantir l’accés a l’habitatge del jovent”; i ha recordat: “A la ciutat comptem amb l’Oficina Municipal d’Habitatge, un servei de qualitat que pot donar suport al jovent per fer aquest tràmit”.

Servei d’acompanyament per tramitar l’ajut

En efecte, les persones que requereixin d’acompanyament per complimentar la sol·licitud i/o resoldre dubtes i consultes sobre la sol·licitud o convocatòria, es poden adreçar a l’Oficina Municipal d’Habitatge (edifici de la Foneria, c. Claverol 6-8). Hi podeu contactar al telèfon 93 602 92 00 ext. 4389; i per correu electrònic a habitatge@svh.cat .

El tràmit, però, s’ha de fer o bé presencialment al SIAC (demanant cita prèvia), o bé telemàticament a través d’aquest lloc web. També hi trobareu tota la informació i les bases d’aquesta convocatòria.

Posted in Habitatge, Joventut i infància