Les obres de reparació del carrer del Riu provocaran afectacions al trànsit

  • Dilluns 11 de juliol es tallarà la via entre el carrer de Ramon Poch i d’Antoni Gaudí, concretament a l’alçada dels números 64 i 71
  • Només el veïnat hi podrà accedir fins on es produeixin les obres, i es canviarà de sentit el carrer d’Antoni Gaudí des de la crta. de Sant Boi

Us informem que a raó d’un enfonsament en la calçada, s’ha de procedir a una reparació urgent de la canonada d’aigua al c. del Riu, tram entre els núms. 64 i 71.

Les obres les realitzarà l’empresa Agbar i s’iniciaran el proper dilluns 11 de juliol, a les 8 hores, amb una previsió d’execució de tres dies. Posteriorment es realitzarà la reposició definitiva de l’asfalt.

Aquestes obres implicaran el tall a la circulació de vehicles en el tram afectat, així com en l’estacionament.

El c. del Riu quedarà habilitat en dos trams com a carrer sense sortida:

  • tram entre els núms. 94 i 66, amb accés i sortida pel c. de Ramon Poch
  • tram entre els núms. 73 i 47, amb accés i sortida pel c. d’Antoni Gaudí.

Mentre duri aquesta afectació serà necessari habilitar el canvi de sentit del c. d’Antoni Gaudí. Per tant, s’hi accedirà des del lateral de la ctra. de Sant Boi i es circularà en sentit al c. del Riu.

Els guals permanents del tram afectat, entre els núms. 64 i 71, es veuran afectats mentre durin les obres per a l’entrada i sortida de vehicles.

Posted in Incidències en la via pública