L’Ajuntament substituirà els arbres de la plaça de Miquel Julià per nous exemplars

  • L’arbrat d’aquest indret està en mal estat i s’haurà de talar per evitar riscos a la població

Els serveis de manteniment de parcs i jardins van detectar que els arbres de la plaça de Miquel Julià es trobaven en mal estat, per culpa de la presència de diverses espècies parasitàries. Després de fer-ne seguiment s’ha decidit talar-los i substituir-los per nous exemplars. En concret, es tracta d’oms i moreres.

La seva ubicació dins de la zona de jocs infantils fa que sigui necessària la seva tala, per qüestions de prudència i seguretat. Si no s’actués, podria haver caigudes de branques que suposarien un risc per la població. “Vetllem pel bon estat dels espais verds i les zones enjardinades”, explica la regidora d’Espai Públic i Serveis Municipals, Mireia Vergés, qui afegeix: “Per això decidim actuar i plantarem nous arbres, tot adequant l’espai perquè les noves espècies creixin correctament i de forma saludable”.

Així, es talaran els exemplars afectats i s’arrencaran les soques. Per aquest motiu, s’haurà d’aixecar el paviment de cautxú del parc i mentre durin els treballs és possible que no es puguin fer servir els jocs infantils. Un cop retirades les soques, es taparan els clots i el parc tornarà a ser accessible.

L’Ajuntament plantarà nou arbrat a l’espai per garantir que el veïnat no perdi espais verds, tot i que es replantejarà la seva ubicació per evitar futurs incidents. Així, els serveis municipals planejaran la plantació dels exemplars fora de l’àrea de jocs.

 

Posted in Serveis municipals