L’Ajuntament posa en marxa un programa per prevenir trastorns en el desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys

  • S’assessorarà en prevenció als professionals de totes les escoles bressol i es farà seguiment dels menors que ho precisin
  • Els casos que requereixin d’atenció especialitzada, es derivaran al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa en marxa el Programa de prevenció i detecció a les Escoles Bressol del municipi amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) – Equip 40. Es tracta d’una aposta municipal que té per objectiu el reforç de la prevenció i detecció precoç de les alteracions en el desenvolupament dels infants del nostre municipi.

Aquest programa estava adreçat únicament a les escoles bressol municipals. Ara s’ha volgut fer una aposta per cobrir tota l’etapa 0-3 i això inclou les escoles bressol privades, que han acollit molt satisfactòriament aquesta iniciativa. La regidora d’Educació, Patricia Higueras, ha posat en valor aquest projecte atès que “la detecció precoç de disfuncions en la creixença dels infants és vital per abordar-les i ajudar a superar-les”. I ha afegit: “Seguim en contacte estret amb la comunitat educativa per implementar polítiques que ajudin al desenvolupament dels infants i amb igualtat d’oportunitats”.

El programa preveu oferir assessorament al personal de les escoles bressol, així com seguiment als infants que ho precisin. Els casos que requereixin d’atenció especialitzada, es derivaran al CDIAP. Els professionals que formen part de l’equip interdisciplinar dels CDIAP són experts en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família i entorn). Hi ha especialistes en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia i neuropediatria, entre d’altres. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir una intervenció global en les necessitats de l’infant i la seva família.

Posted in Educació