L’Ajuntament aprovarà un conveni per crear pisos de lloguer accessible per a joves al barri del Turó

• Es proposa construir 36 habitatges, amb 39 places d’aparcament i 36 trasters, a la finca del Camí de la Font de Sant Josep número 9
• El consistori també vol adquirir sol per construir habitatge públic de lloguer a l’illa delimitada per la plaça de la Vila i pels c. Rafael Casanova, Barcelona i Mn. Josep Duran

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) signaran un conveni per construir al barri del Turó pisos en règim de lloguer accessible expressament per a joves. Al document, que s’aprovarà a les respectives juntes de govern de les dues administracions, es proposa construir 36 habitatges a la finca del Camí de la Font de Sant Josep número 9. El Consistori cedirà gratuïtament aquesta finca a l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), empresa de l’AMB, perquè s’hi puguin realitzar els tràmits necessaris per construir-hi els pisos. L’IMPSOL portarà a terme la tramitació i aprovació d’un concurs d’idees d’arquitectes per seleccionar el projecte de construcció dels habitatges protegits.
El sol que afecta a aquest destí té una superfície de 1.572 m2, i en ell es proposa construir 36 habitatges, d’un i dos dormitoris, en una relació 33% i 67% respectivament. Es tractaria d’una edificació aïllada de planta baixa + 2 pisos i l’edifici tindria dos accessos a diferents plantes. Es preveuen 39 places d’aparcament i 36 trasters.
L’orientació és Nord-Sud, afavorint l’assolellament en les sales d’estar-menjador i dormitori, agrupant les instal•lacions i nuclis humits en el nucli central. També es col•loquen terrasses en la cara sud de l’edifici, ampliant l’espai dels habitatges, i creant un ràfec de protecció solar. La superfície construïda total es calcula en 2.550 m2.

Habitatge públic a Vila Vella 
L’Ajuntament també treballa per crear habitatge públic en diferents àmbits del municipi. En aquest sentit, s’ha realitzat un estudi per detectar en quins espais es podria crear habitatge públic de lloguer social a l’entorn de Vila Vella. Amb aquesta mesura també s’impulsarà la rehabilitació del barri de Vila Vella amb la construcció de nous edificis que substituiran construccions obsoletes i fora d’ordenació urbanística.
L’informe analitza en detall l’illa delimitada per la plaça de la Vila i pels carrers de Rafael Casanova, Barcelona i Mossèn Josep Duran. En aquesta illa hi ha determinades finques amb necessitat de rehabilitació amb construccions obsoletes o sense ús, i amb pocs veïns i veïnes que hi resideixin. És per això que es consideren prioritàries per impulsar actuacions de regeneració urbana, bé per la seva situació estratègica, bé per les seves característiques físiques i funcionals o per la facilitat d’adquisició, de manera que l’operació sigui viable econòmicament. El consistori faria oferta de compra als propietaris d’aquestes finques i hi construiria habitatge públic de lloguer social.
L’illa objecte d’estudi està qualificada amb la clau urbanística 12 (nucli antic de substitució de l’edificació) i disposa d’una fondària edificable d’11,5 m i una alçada de planta baixa + 1 pis en tot el perímetre, excepte al front de la plaça de la Vila, on s’admet planta baixa + 3 pisos.
D’altra banda, segons aquest estudi, l’espai interior de l’illa es podria plantejar com un espai lliure públic (qualificat de zona verda) per esponjar-la, millorar les condicions d’assolellament i il•luminació dels habitatges. Aquest espai públic podria estar connectat amb els diferents carrers a través de passos porticats en planta baixa situats en determinades parcel•les estratègiques.

Pisos d’emergència social 
D’altra banda, l’Ajuntament ha ampliat la xarxa de pisos d’emergència social distribuïts pels barris de Vila Vella, Can Ros i la Vinyala. En aquest sentit, ja s’han aprovat inicialment els projectes de reforma de tres habitatges més. Concretament, s’adequaran dos pisos de la segona planta de l’edifici del carrer Nou, que se sumen als altres dos de la primera planta ja en funcionament des de fa gairebé dos anys. Aquests habitatges disposen d’espais comuns a compartir per les diverses famílies que hi viuen. A més, el consistori també reformarà un pis a la plaça de Miquel Julià, en aquest cas unifamiliar. El projecte de reforma dels habitatges té un pressupost de 250.000 €.
Els destinataris dels pisos d’emergència social són famílies que per diferents motius han perdut l’habitatge (de lloguer o de compra) i s’han trobat en situació de risc residencial. Es tracta d’habitatges que l’Ajuntament ha comprat per tempteig i retracte, és a dir, immobles que tenien les entitats bancàries fruit d’una expropiació per impagament d’hipoteca o per dació en pagament. Abans que el banc posi el pis a la venda, la Generalitat i l’Ajuntament tenen prioritat de compra. Les famílies paguen un preu simbòlic per accedir al lloguer, en funció de la seva situació econòmica i social i han de complir amb una sèrie de requisits.

Posted in Habitatge, Joventut i infància