Ja es poden consultar les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals

  • Es podrà fer al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila

Entre els dies 11 i 18 de març, es podrà consultar el cens electoral per tal de poder formular reclamacions sobre possibles errors, inclusions o exclusions al cens. La consulta es podrà fer directament al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC) de l’Ajuntament prèvia identificació de l’interessat o bé per Internet amb certificat digital.

Es recomana especialment comprovar les dades del cens a les persones que voten per primer cop i a les que han canviat recentment de domicili i de lloc d’empadronament. El Servei Integral d’Atenció Ciudadana (SIAC) està situat a la planta baixa de la Casa de la Vila, a la plaça de la Vila 1. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de dilluns a dijous de 16:30 a 18:00.

Vot per correu 
En cas d’haver d’exercir el vot per correu, caldrà que el ciutadà ho sol•liciti a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, mitjançant qualsevol oficina del servei de Correus, des d’ara i fins a 10 dies abans de les eleccions. La campanya electoral durarà quinze dies, començant el divendres 12 d’abril a les 0 h i fins divendres 26 d’abril.

Local i mesa electoral de votació 
Addicionalment, els electors també poden consultar per Internet , la dada de la mesa i local electoral al que els correspon votar. En aquest cas, no cal disposar de certificat digital.

Posted in Tràmits