Fins al 30 de setembre es poden sol·licitar els ajuts de 200 euros per a persones amb ingressos baixos

  • El Govern de l’Estat ofereix aquest suport a persones treballadores o a l’atur que acreditin rendes inferiors als 14.000 euros l’any per unitat familiar

Totes les persones físiques, ja siguin assalariades, autònomes o que es trobin a l’atur, poden sol·licitar una ajuda de 200 euros si acrediten un nivell baix d’ingressos i de patrimoni. Es tracta d’una iniciativa del Govern de l’Estat amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb rendes més baixes, en l’actual context d’inflació.

Per a fer-ho, cal entrar al web de l’Agència Tributària i fer el tràmit telemàticament. És necessari disposar d’un certificat electrònic. Les ajudes es poden demanar fins al 30 de setembre.

Per sol·licitar l’ajuda cal que la suma de les rendes de totes les persones que conviuen al mateix domicili, obtingudes al 2021, sigui inferior a 14.000 euros íntegres anuals (és a dir, l’import brut percebut sense descomptar despeses ni retencions), i el seu patrimoni sigui inferior a 43.196,40 euros anuals. La residència habitual queda exclosa d’aquest càlcul del patrimoni. No podran demanar l’ajut les persones que cobrin la Renda Mínima Garantida o percebin una pensió.

El tràmit és molt senzill: només cal iniciar el procés fent servir el certificat electrònic, i la Seguretat Social s’encarregarà de validar les dades i aprovar la concessió. Un cop garantida, es farà un abonament directe de 200 euros. Trobareu tota la informació i un apartat per resoldre dubtes en aquest web. En cas de necessitar suport per a la tramitació, el SIAC és a disposició del veïnat, a Can Comamala, en horari de 9 a 14 h. També hi ha un telèfon d’assistència: 93 626 06 61.

Posted in Tràmits