Els treballs de manteniment de la xarxa d’aigües provocaran afectacions a la mobilitat habitual

  • Es tallarà el trànsit al carrer d’Anselm Clavé el 3 i 4 d’agost, i al carrer de Rafael Casanova el 9 d’agost

Les empreses Aigües de Barcelona i la municipal Aigües de Sant Vicenç han programat diverses intervencions a la via pública per millorar la xarxa d’abastament. Es faran durant les primeres setmanes d’agost per afectar el mínim possible a la mobilitat habitual del veïnat. Tot seguit les repassem:

Dimarts 3 i dimecres 4 d’agost:

Tall a la circulació de vehicles pel c. d’Anselm Clavé, tram entre els carrers de Rafael Casanova i de Sant Josep, entre les 8.30 i les 15 hores. No s’afectarà l’estacionament i els guals permanents, en el cas que algun vehicle hagi de sortir.

L’itinerari alternatiu pels vehicles és pels carrers de Sant Joan Bosco, del Mestre Ramon Camps i d’Enric Aymerich i Rigol, o bé pel c. de Ramon Poch, c. Nou o lateral de la ctra. de Sant Boi (BV-2002) i c. de Sant Josep. Es senyalitzarà l’itinerari alternatiu des del c. de Sant Miquel al barri de la Vinyala.

Per a facilitar la sortida dels vehicles des del c. de Ramon Poch a la ctra. de Sant Boi, els semàfors de la cruïlla modificaran la seva programació per a donar més temps de verd al c. de Ramon Poch.

El transport urbà i interurbà es veurà afectat:

  • La línia SV1 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol i Mestre Pérez Moya fins la parada de La Vinyala. Allà els autobusos faran la volta a la rotonda per pujar cap al barri de la Guàrdia. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel.
  • La línia SV3 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol, Rafael Casanova i Miguel Hernández, on reprendran l’itinerari habitual. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel.
  • Les línies interurbanes L62 i e20 sentit Torrelles de Ll. circularan desviades per la ctra. de Sant Boi i fins a reprendre l’itinerari habitual al c. del Claverol. Deixaran de circular pels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep. Queden suprimides les parades en els carrers afectats. S’habilitaran diverses parades provisionals a la ctra. de Sant Boi, a les cruïlles amb els carrers de Llobregat, Antoni Mampel i Pas del Llop.

Dilluns 9 d’agost:

Tall a la circulació de vehicles pel c. de Rafael Casanova, trams entre el c. de Ramon Poch i la pl. de la Vila i entre la mateixa plaça i el c. de Barcelona, en diverses franges entre les 8 i les 17 hores. No s’afectarà l’estacionament i els guals permanents, en el cas que algun vehicle hagi de sortir.

L’itinerari alternatiu dels vehicles que circulin pel c. de Rafael Casanova serà pels carrers de Ramon Poch i del Riu o per la ctra. de Sant Boi.

El servei de transport urbà Santvibus i interurbà, línia L62 en sentit Molins de Rei/Barcelona, es veuran afectades i les línies SV1, SV2 i SV3 del Santvibus i les línies L61, L62 i e20 sentit Molins de Rei/Barcelona hauran de circular desviades pel c. de Ramon Poch i per la ctra. de Sant Boi.

Les parades suprimides són Pl. de la Vila i CAP Vila Vella. S’habilitaran parades provisionals al c. de Ramon Poch/c. de Rafael Casanova i a la ctra. de Sant Boi, davant del CAP Vila Vella.

 

Posted in Incidències en la via pública