El Ple debatrà dotar al consistori d’un codi ètic pels alts càrrecs i representants electes

 • El document establirà els principis ètics i de bon govern que hauran de seguir els representants municipals i els càrrecs de confiança
 • Atès l’augment de la incidència de la Covid-19 la sessió plenària tornarà a ser telemàtica, se celebrarà el dijous 20 de gener a les 19 h, i es podrà seguir en directe per Ràdio Sant Vicenç i el canal de Youtube municipal

Amb l’objectiu d’establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels representants municipals i els càrrecs de confiança del govern, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es vol dotar amb un Codi Ètic. Així, en el proper Ple municipal es debatrà la proposta de text, que regirà els principis amb els que han d’actuar els representants municipals (qui escollim a les eleccions), i els alts càrrecs (els que nomenen els representants del govern). Aquests principis sempre perseguiran els següents objectius:

 • Satisfer l’interès públic general de la ciutadania
 • Treballar per garantir la transparència de les actuacions
 • Facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi
 • Assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’Ajuntament
 • Impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones
 • Actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania
 • Establir mecanismes de coordinació entre les administracions
 • Impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local
 • Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

La sessió tornarà a ser telemàtica, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Sant Vicenç i pel Youtube municipal. Podeu consultar tots els temes del Ple en l’ordre del dia.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha treballat en l’elaboració del Pla Municipal Director ODS “Agenda 2030” per adequar les futures polítiques públiques a aquests objectius. En el proper Ple municipal es portarà a debat la seva aprovació.

Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera

A Iniciativa de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament ha treballat per disposar d’un Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera. Aquest se sumarà als altres documents estratègics que regulen les actuacions a fer en cas d’emergències, com poden ser inundacions o onades de calor. Així, el Pla defineix els recursos hídrics de que disposa el municipi i, en cas d’emergència per sequera, quins accions s’han de fer per fomentar l’estalvi d’aigua i com comunicar les actuacions al veïnat. El Ple en debatrà la seva aprovació.

Audiència Pública, el 27 de gener

L’audiència pública d’aquest mes tornarà a ser telemàtica. Serà el dijous 27 de gener, a les 18 h, i el veïnat que vulgui participar ha d’enviar un correu electrònic a audienciapublica@svh.cat amb la seva petició. Per garantir el bon funcionament de l’audiència i assegurar que totes les persones participants puguin ser ateses i degudament contestades, les intervencions hauran de ser de menys de 5 minuts. Podeu consultar el Reglament de Participació Ciutadana. La sessió també es podrà seguir per Ràdio Sant Vicenç i pel Youtube municipal.

 

Posted in Ple municipal