El consistori ofereix ajudes a la rehabilitació d’habitatges que es destinin a la Borsa de Mediació Municipal

  • El termini per sol·licitar la subvenció està obert fins al 17 de març

Fins el 17 de març de 2022 està obert el termini de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions de rehabilitació i arranjaments en interiors d’habitatges, que han d’estar inclosos en el Programa de la Borsa de mediació municipal de Sant Vicenç dels Horts. S’hi poden acollir les persones propietàries per fer actuacions en habitatges desocupats o llogats, en el marc d’aquest programa.

Volem enfortir aquest programa social, amb l’objectiu d’oferir més oportunitats d’emancipació i seguretat a les persones propietàries”, ha explicat la regidora d’Habitatge Social, María Peláez, qui afegeix: “Hem de garantir l’accés a l’habitatge digne per a tothom, i gràcies a la borsa ho fem establint un clima de confiança mutu, entre la propietat i les persones inquilines”

Aquestes actuacions poden ser des de l’adequació de l’immoble per obtenir les condicions necessàries d’habitabilitat; a la millora de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament; o a la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic. Consulteu les bases de la convocatòria. Concretament, les actuacions subvencionables són:

  1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a o adjudicatari/ària.
  2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
  3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
  4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
  5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
  6. Honoraris facultatius per a l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat i certificació energètica.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent: https://svh.cat/municipi/per-temes/habitatge/rehabilitacio-habitatges/ Tota la documentació s’ha de presentar al SIAC (Servei d’Informació i Atenció Ciutadana), per alguna de les següents vies:

  • Telemàticament: al Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital, adjuntant la documentació requerida. Per aquest tràmit es disposa d’un telèfon de suport a l’usuari 93 642 5244. https://svh.cat/tramita/tramits/instancia-generica/
  • Presencialment: a Can Comamala (c. Mossèn Jacint Verdaguer ,105) demanant cita prèvia:

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 936029200 ext. 4389 o 4337. Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia als mateixos telèfons amb totes les mesures de precaució i seguretat que requereix la situació de pandèmia derivada del COVID-19.

Posted in Habitatge