Xarxa telecomunicacions

Descripció:

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la xarxa de desplegament del servei de telecomunicacions ja sigui en cable de coure o fibra òptica, que transcorri per via pública. Aquestes xarxes tenen diferents propietaris depenent de les empreses que les han instal•lat, i son compartides amb les empreses operadores de serveis de telefonia, televisió i internet. Les xarxes que estan més esteses dins del municipi son les de Telefónica i Vodafone

Destinatari

Particular

Matèria

Serveis i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit presencial al SIAC o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, fotografia i localització.

Documentació complementaria

Les xarxes de telecomunicacions més extenses dins del municipi son propietat de Telefónica o Vodafone.

Telèfon avaries Telefónica: 1002
Telèfon avaries Vodafone:  1444

Documents d’interès:
Portal de transparència

Ordenança municipal del paisatge urbà

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet