Xarxa elèctrica mitja i baixa tensió – ENDESA Distribución

Descripció:

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en e la xarxa de distribució elèctrica de mitja i baixa tensió propietat de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SAU, i les seves estacions transformadores.

Destinatari

Particular

Matèria

Serveis i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit directe amb l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SAU.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, dades de contacte del titular del subministrament elèctric i número de la pòlissa d’electricitat o número de CUPS (es aconsellable tenir una factura a mà per poder-la consultar), descripció de la incidència i localització.

Documentació complementaria

La xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió es propietat de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SAU.

Web empresa

Telèfon avaries Endesa Distribución Eléctrica SAU: 800 760 706
Telèfon atenció la client Endesa Distribución Eléctrica SAU: 902 509 600

En cas de reiteració de les avaries i talls de subministrament, o demora en la seva assistència i/o reparació es pot presentar reclamació a la Oficina Municipal d’Informació la Consumidor – OMIC

Documents d’interès:
Portal de transparència

Ordenança municipal del paisatge urbà

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet