Incidències jocs infantils

Descripció:

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en els elements dels jocs infantils.

Destinatari

Particular

Matèria

Serveis i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit directe amb l’empresa de manteniment mitjançant telèfon d’incidències, presencialment al SIAC, o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, i localització.

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Documents