Modificació / baixa en el subministrament d’aigua (drets d’escomesa i comptador)

Descripció:

Aquest tràmit permet donar de baixa la titularitat d’un comptador d’aigua o bé el canvi en la titularitat del comptador de l’aigua

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia de l’últim rebut d’aigua pagat.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Per fer la baixa comptador:

  1. Fotocòpia del rebut de pagament del comptador o pòlissa-contracte de subministrament d’aigua.

Per fer la modificació (canvi del nom):

  1. Dades identificatives de la persona que serà nou titular (DNI, NIE o NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia de l’escriptura, còpia simple (solament de la part on consta qui compra i la descripció de la finca adquirida) o contracte de lloguer.
  3. Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet