Endós de factures i/o certificacions d’obra

Descripció:

Aquest tràmit permet al posseïdor d’un document de crèdit aprovat per l’Ajuntament (una factura o certificació d’obres) comunicar a l’Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de certificació o de la factura i detall de l’actuació, import del dret a cedir i dades bancàries on s’hagi d’efectuar el pagament.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud d’endós.
  2. L’Ajuntament comprovarà que el creditor no té deutes amb l’Ajuntament.
  3. Si no té deute si es tracta d’un deute reconegut per l’Ajuntament, es tramita l’endós i s’avisa a l’interessat per tal que el reculli.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents