Avisos, suggeriments i queixes

Descripció:

Aquest tràmit us permet presentar un avís, suggeriment o queixa que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei prestat per l’Ajuntament.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

És necessari disposar d’un correu electrònic.

Documentació que cal aportar

Documentació complementària que considereu pertinent

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu el model, adjunteu-hi la documentació.
  2. Presenteu-ho a un dels punts del registre de l’Ajuntament.
  3. L’àmbit corresponent donarà resposta al vostre avís,  suggeriment o queixa.

Quant costa fer el tràmit?

No té cost.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).