Oferta de treball per a seleccionar una persona tècnic/a mitjà/ana educador/a social per excepcional necessitat per cobrir el programa dels “Plans Locals d’Ocupació” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Convocatòria per a la selecció d’una persona educadora social dins el Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Identificador: RH102022000003
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 26/07/2022 08:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 01/08/2022 23:59:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Cap