Més inversió per apuntalar la Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica gràcies al romanent municipal

  • Es fomentarà l’ocupació, el suport a les famílies i la intervenció urbanística en diversos punts de la ciutat

Tal i com es va aprovar en el Ple municipal del mes de maig, el romanent municipal del 2020 es destinarà a actuacions recollides al Pla de Reconstrucció Social i Reactivació Econòmica . L’estalvi prové dels recursos que no es van gastar l’any passat, principalment per activitats que no es van celebrar arran de la pandèmia, i que ara s’incorporen als comptes vigents. En total són uns 3 milions d’euros.

Algunes de les inversions previstes són plans d’ocupació per contractar persones a l’atur, compra d’habitatge per a emergències socials, instal·lar escales mecàniques a Sant Josep, subvencions a empreses, ajuts per casals d’estiu, ajuts socials, etc.

El regidor d’Economia, Xavi Gómez , explica que aquests recursos “ són fruit dels ajustos per pal·liar els efectes de la pandèmia i el bon treball del Govern ”, i ha afegit: “ Ampliem les polítiques socials per ajudar a qui més ho necessita i impulsem el suport al teixit econòmic ”.

El romanent de tresoreria és la diferència entre els ingressos i les despeses que hi ha al pressupost municipal. Si aquest romanent és positiu, és a dir, hi ha diners “estalviats”, aquests es poden destinar dins d’uns límits a finançar projectes d’inversió i serveis per a la ciutadania. Aquest és el cas de Sant Vicenç dels Horts de cara la resta d’any.

Posted in Economia