La Diputació elaborarà el projecte de reparcel·lació i reurbanització del barri de Sant Roc

  • És previst que els treballs tècnics es facin al llarg d’aquest any i siguin aprovats pel Ple municipal al 2020

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha sol•licitat a la Diputació de Barcelona l’elaboració dels projectes de reparcel•lació i urbanització del barri de Sant Roc amb l’objectiu de solucionar les mancances urbanístiques d’aquesta zona. És previst que els treballs d’assistència tècnica comencin aquest any i s’aprovin al Ple municipal al 2020. Aquesta assistència tècnica forma part dels recursos i serveis que la Diputació de Barcelona presta als governs locals.

El diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, ha manifestat el seu compromís per començar a treballar en la resposta a les necessitats urbanístiques de Sant Roc.

L’origen de la urbanització de Sant Roc data de principis dels anys cinquanta amb la parcel•lació d’un parell de grans finques rústiques al marge de la legalitat urbanística. Aquest procés de parcel•lació es va anar intensificant amb els anys, fins i tot en terrenys qualificats pel Pla General Metropolità (PGM) de 1976 com a equipaments i parc forestal. La majoria de les edificacions són d’autoconstrucció, amb parcel•les unifamiliars i plurifamiliars, i amb manca d’estructura vertebradora, d’urbanització, de zones verdes i d’equipaments.

L’any 1984 es va aprovar el Pla Especial de Remodelació Interior (PERI) de Sant Roc, que juntament amb la modificació de PGM de l’any 2000 formen el planejament vigent. Aquests instruments aborden les principals problemàtiques del barri en relació a la mobilitat, vertebració urbana, millora de l’edificació, millora dels serveis urbanístics i execució de la gestió urbanística.

Posted in Territori i mobilitat