Impuls de projectes de suport social gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i Ciments Molins

  • S’ha promogut iniciatives per fomentar l’habitatge social i el foment d’oportunitats laborals pel jovent, entre d’altres

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’empresa Ciments Molins han fet un balanç positiu del conveni de col·laboració que ambdues parts han anat renovant des de 2018, per continuar desenvolupant accions en benefici del veïnat. Durant 2021 s’han impulsat diverses accions socioeducatives que han beneficiat més d’un centenar de joves del municipi, i s’ha treballat colze a colze amb l’Ajuntament per ajudar a promoure habitatge social.

La regidora de Feminisme, d’Educació i del barri de Sant Josep, Patricia Higueras, ha destacat “el compromís social de Ciments Molins amb la ciutat”. I ha afegit: “Gràcies a aquest conveni podem treballar en projectes d’interès comunitari. Agraïm la voluntat de seguir col·laborant per fomentar el progrés de Sant Vicenç dels Horts”.

Habitatge social

A finals de juliol de 2021 es va posar en marxa una acció destinada a cobrir l’emergència a persones en risc d’exclusió residencial de Sant Vicenç dels Horts. El projecte, de caràcter col·lectiu i liderat per l’Ajuntament, Càritas Diocesana i la Fundació Privada Iris, va permetre habilitar de manera urgent dos mòduls d’habitatges per a famílies vulnerables. L’actuació va servir per disposar de part de la residència de la Fundació Iris que no s’havia pogut dedicar fins ara al seu objectiu fundacional, ja que des de 2006 la Generalitat encara no ha concertat les places. Gràcies al consens assolit per totes les parts, es va solucionar aquesta situació per utilitzar dos dels tres mòduls existents. Un dels mòduls, gestionat per l’Ajuntament, es posa a disposició de persones que el necessitin de manera urgent, especialment famílies monoparentals, sense haver de marxar del municipi. Càritas es fa càrrec del segon mòdul.

Beques per l’alumnat

De la mà de les entitats socioeducatives del territori, s’han ofert beques per la continuïtat educativa de joves en risc d’exclusió, de cara a la formació postobligatòria reglada. S’ha contribuït al finançament de les despeses de matrícula, transport, materials, sortides pedagògiques associades als estudis de joves que volguessin realitzar una formació post obligatòria (incloses l’aprenentatge d’idiomes o participació en campus) en centres públics, concertats o privats.

A causa de la pandèmia i la necessitat de confinament, l’objecte de la beca es va ampliar per finançar recursos tecnològics que permetessin a joves en risc d’exclusió, que estiguessin estudiant les últimes etapes de l’ESO o una  formació post obligatòria reglada, continuar amb la seva formació a distància mitjançant eines informàtiques. Dintre d’aquest marc, al 2021 la Comissió de seguiment Ajuntament-Ciments Molins va proposar dedicar els fons a actualitzar el parc informàtic de les aules de formació de les entitats socials del territori i així multiplicar l’abast de persones que se’n podrien beneficiar.

Atenent a les demandes de les entitats, al 2021 es van comprar 17 ordinadors: 14 torres, 3 portàtils i s’han cedit 10 monitors per les aules de formació de la Fundació Maria Auxiliadora, Centre Diari Sant Josep i Fundació Bayt Al-Thaqafa. Amb aquesta acció s’han beneficiat, i se seguiran beneficiant en anys posteriors, més de 70 persones que participen habitualment de les activitats formatives de les entitats.

Programa Sport2live d’entrenaments esportius

El programa d’entrenaments esportius al municipi per a joves vulnerables continua essent una referència en l’àmbit del suport social. S’utilitzen espais municipals cedits per l’Ajuntament (pista Francesc Macià, pati del col·legi Mare de Deu del Rocío i piscina municipal La Blava) per oferir recursos i suport a joves en risc o situació d’exclusió social i/o que pateixen patologies de salut mental o addiccions. Així, es pretén recuperar l’autoestima i treballar aspectes en un entorn normalitzat i comunitari. L’any 2021 hi ha hagut 64 participants de 8 entitats (Fundació Maria Auxiliadora, Fundació Orienta, Centre Infantil i Juvenil El Quijote, Servei d’acompanyament juvenil, Institut Gabriela Mistral, Departament de Justícia, Mas pins i CSMIJ).

Posted in Educació, Joventut i infància