Afectacions a la mobilitat previstes durant les processons de Dijous i Divendres Sant

Us resumim els talls de trànsit i les afectacions al transport públic que hi haurà amb motiu de la celebració d’aquests actes emblemàtics.

Dijous 14 d’abril: Processó de Dijous Sant

  • Tall del c. d’Albacete, entre la tvra. de Barcelona i el c. de Girona, del c. Girona, entre el c. d’Albacete i el c. de Mossèn Jacint Verdaguer, del c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. de Barcelona i el c. de Llobregat, del c. de Puigmal i de l’av. de Ferrocarril, entre el c. de Llobregat i el c. de Girona, a partir de les 20.30 h i fins la finalització de la processó.
  • Tall del c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. de Llobregat i el c. d’Antoni Mampel, del c. d’Antoni Mampel, del c. de Barcelona, entre el c. de la Mare de Déu de Montserrat i el c. de Girona, i de la resta de vials travessers, a partir de les 21.30 h i fins la finalització de la processó.

Es veuran afectats els guals permanents en els vials descrits, per a l’entrada o sortida de vehicles, durant el transcurs de la processó.

Es desviarà la línia L60 sentit Molins de Rei per la ctra. BV-2002 i la N-340 per arribar a les Fallulles; expedicions afectades, amb sortida des de la Vinyala, de les 20.07, 21.02 i 21.47 h.

Les línies L60 sentit Sant Joan Despí, L61 sentit Sant Boi, L62 sentit Torrelles i e20 sentit Torrelles s’hauran de desviar a partir de les 20 h per les carreteres BV-2002 i BV-2005 i fins a la Vinyala.

SantviBus: La línia SV1, expedicions de les 20.25 i 21.15 h, i línia SV2, expedicions de les 20.05 i 21.00 h, circularan pel c. Llobregat, i accediran al barri de Sant Josep pel c. d’Antoni Mampel i, respectivament, pel c. de Burgos i c. d’Albacete (SV1) o per l’av. Ferrocarril (SV2), deixant de fer les parades Barcelona/Llobregat, Barcelona/Bécquer, Bofarull, Albacete/Molí dels Frares, Albacete/La Capella, Girona i Pl. del Doctor Lagunilla. La sortida del barri de Sant Josep es realitzarà també pel c. d’Antoni Mampel, des de la parada de Trav. Barcelona. No circularan les expedicions les expedicions de les 21.45 h de la SV2 i de les 22.00 h de la SV1.

Divendres 15 d’abril: Via Crucis, concert de bandes i processó de Divendres sant

  • Tall dels accessos a la pl. de la Vila pels vehicles, a partir de les 8 h i fins la finalització del Via Crucis, i a partir de les 16.30 h i fins la finalització de la processó.
  • Tall dels carrers de Barcelona, entre la pl. de Catalunya i el c. del Doctor Robert, del c. del Doctor Robert, del c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. del Doctor Robert i la pl. de la Vila, del c. de Rafael Casanova, entre el c. de la Pobla i el c. de Barcelona, del c. de la Pobla, del c. Nou, entre el c. de la Pobla i la pl. de Catalunya, i de la resta de vials travessers, a partir de les 21.30 h i fins la finalització de la processó.

Es veuran afectats els guals permanents en els vials descrits, per a l’entrada o sortida de vehicles, durant el transcurs de la processó.

Es desviarà la línia L62 sentit Molins de Rei pel c. de Ramon Poch i la ctra. BV-2002 tot el dia, excepte les tres darreres expedicions des de la Vinyala de les 21.20, 22.15 i 23.15 h que hauran de circular per les ctres. BV-2005 i BV-2002, sense passar pel c. de Rafael Casanova.

La línia L62 sentit Torrelles, expedicions de les 21.45 i 22.45 h (hora de pas per Sant Vicenç), hauran de circular desviades per les carreteres BV-2002 i BV-2005 i fins al c. de Claverol.

El SantviBus no circula.

Posted in Incidències en la via pública