Enllumenat públic

Descripció:

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la xarxa d’enllumenat públic.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Serveis i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit directe amb l’empresa de manteniment mitjançant telèfon d’incidències, presencialment al SIAC, o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, número de fanal i/o localització.

Documentació complementaria

Instància genèrica

Servei de manteniment subjecte a contracte del servei de manteniment amb l’empresa SECE.

Sece | Smart lighting and city technologies


Telèfon avaries: 900 131 326

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Documents