Beques per a famílies desfavorides per fer esport

Descripció:

Facilitar l’accés a la pràctica d’esport a totes les famílies del municipi.

Destinatari

Particular

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Qui el pot demanar?

Famílies del municipi

Periode de l'any

Tercer trimestre de l'any

Termini de sol·licitud

Del 15 al 30 de setembre, segons any

Requisits a complir

Formularis que hi ha  a la web municipal

Instància i adjuntar documents demanats

Documentació que cal aportar

Instància, documents relacionats: DNI, llibre de família…

Documentació complementaria

Certificat de l’entitat conforme el fill/a fa esport en aquella entitat.

Tràmit pas a pas

Instància amb docs adjunts; Àrea administrativa ho revisa i sol·licita esmenes (10 dies per presentar-les). Si està tot bé, s’aprova per JGL, es deixa 10 dies per esmenes o al·legacions i a continuació, Intervenció revisa la doc i factures i es paga

Quant costa fer el tràmit?

Gratis

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

Normalment les subvencions es paguen al maig.