Visita a la planta de compostatge de Torrelles

Descripció

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una de les instal·lacions de tractament de residus gestionades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta instal·lació s’hi reben els residus de la fracció orgànica dels municipis propers i se sotmeten a un procés de descomposició per obtenir un compost de bona qualitat, que s’empra posteriorment com a adob d’ús agrícola.

La visita a la instal·lació està dividida en tres parts:

1. Introducció a la gestió dels residus del territori metropolità.

2. Circuit de visites.

3. Dinàmica final i conclusions tot reflexionant sobre la responsabilitat de la ciutadania de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus. Els coneixements adquirits durant l’activitat han de motivar la reflexió al voltant dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capacitat de la persona per incidir en la gestió dels mateixos.

 

Informació

L’activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials.
L’activitat NO està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Objectius

  1. Contextualitzar la instal·lació en relació a la gestió dels residus a l’àrea metropolitana de Barcelona i entorn.
  2. Conèixer el procés de compostatge de la matèria orgànica.
  3. Evidenciar la relació entre la gestió de residus i recursos amb el canvi climàtic .
  4. Evidenciar la problemàtica del malbaratament alimentari.
  5. Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l’AMB relacionades amb la gestió de residus.
  6. Donar a conèixer el pla PREMET25 i els objectius que se’n deriven.
  7. Conscienciar del valor dels materials emprats per fer els béns de consum i de la responsabilitat de minimitzar-ne el seu consum per tal de preservar el medi.
  8. Comprendre els processos i les tècniques utilitzades per tractar els residus orgànics i obtenir compost.
  9. Donar valor al compost com a producte útil obtingut a partir d’un residu com la matèria orgànica.

Calendari i Horari

Dimecres o dijous al matí

Lloc

Planta de compostatge de Torrelles.

El cost del transport no està inclòs en l’activitat.