Un món amb menys residus

Descripció

L’activitat pretén que el grup prengui consciència de la importància de fer una bona gestió dels residus i com, a nivell de casa, escola i barri podem ajudar a millorar i salvar el planeta.

A través d’un joc coneixerem la terra i la problemàtica de la gestió de residus. Amb recreacions i escenificacions visuals i auditives es viatjarà pel planeta, visitant mars/rius, boscos i tots els animals que ens hi trobem, recollint, reutilitzant i reciclant els residus. Es pretén que els participants comprenguin a través de dinàmiques i vivències la importància de les 3 R: reciclar – reutilitzar – reduir.

Es finalitzarà amb una activitat de relaxació descobrint la natura en calma i sense contaminació.

Objectius

  1. Identificar els residus que es generen a casa, l’escola,  al barri i, en general, en el NOSTRE PLANETA fent especial insistència  en el mar i en el bosc i la  natura
  2. Vivenciar i  experimentar sensorialment diferents situacions relacionades amb el Mar, el BOSC, la NATURA i el PLANETA.
  3. Reflexionar sobre la importància de mantenir net i CUIDAR AL NOSTRE PLANETA.
  4. Reflexionar sobre les possibles estratègies per disminuir la generació de residus en els entorn més propers.
  5. Reflexionar sobre com a  partir de petits canvis es pot contribuir a la millora del nostre planeta.
  6. Conèixer els efectes del plàstic, del vidre, i del paper en el planeta Terra i el seu ecosistema.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres en horari de matí i tarda.

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi de:

  • Paret o tela blanca
  • Ordinador portàtil
  • Màrfegues, matalassos
  • Materials fungibles recol·lectats