Un dia sense perill 1

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

Presentació en Power Point i d’un vídeo interactiu de les situacions d’urgència més comunes en el seu entorn familiar, escolar i extra escolar, com les mesures de protecció i autoprotecció, realitzar el PAS (prevenir, avisar i socórrer), telefonar correctament al 1-1-2, cures tòpiques en caigudes, cremades, mossegades d’animals, desmai, PLS (posició lateral de seguretat) i O.V. A. (Obstrucció de la via aèria)

Objectius

  • Reconèixer i interpretar situacions de perill

Calendari i Horari

Calendari: de dilluns a divendres

Horari: Matí i tarda

Durada: 90

Lloc

Centre Educatiu.