Tenim un conflicte a classe. En parlem?

Descripció

Es treballa per identificar al grup classe quins són els elements que afecten la convivència quan hi ha un conflicte, analitzar els sentiments i necessitats que s’hi generen i oferir unes eines per cohesionar el grup a partir del treball en cercles i dinàmiques grupals per crear comunitat:

Comunitat entesa per :

  • Crear relacions /vincles
  • Mantenir els vincles
  • Fomentar una participació responsable
  • Reparar les relacions quan no van bé

 

Objectius

  1. Oferir les eines a l’alumnat per identificar les causes que provoquen els conflictes i com afecten la convivència a l’aula.
  2. Aprendre a identificar i expressar com ens sentim quan vivim un conflicte a l’aula i què podem fer per canviar aquesta situació a través de les pràctiques restauratives, estratègia que permet: Crear sentiment de pertinença al grup gràcies a la relació amb els altres, enfortir els vincles, promoure la responsabilitat, evitar l’aparició de conflictes innecessaris.

Calendari i Horari

Preferiblement el segon trimestre del curs escolar. La durada es de 1,5 h.

Lloc

A l’aula del grup classe.