Sexualitat; riscos i plaers. Sexe saludable (sexualitat/afectivitat)

Descripció

Generar un espai de confiança i respectuós on, a  través de dinàmiques tant grupals com individuals, es proporcioni informació i moments de reflexió i debat per tal de capacitar el jovent per a  la construcció d’una vivència gratificant, saludable i responsable de la seva sexualitat en qualsevol de les seves formes.

Objectius

  1. Donar suport als centres en el vessant d’educació per a la salut i el consum.
  2. Potenciar l’elaboració de projectes específics d’educació per a la salut i el consum amb la voluntat de promoure estils de vida sans.
  3. Afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament d’aquests tipus de projectes o accions.

Calendari i Horari

Durant tot el curs, es pacta directament amb els organitzadors en funció de la disponibilitat d’aquestes activitats i del calendari dels centres educatius