Sense perdre el cap

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

La sessió es basarà en un seguit de dinàmiques de caràcter vivencial on l’alumnat expressi les seves creences i dubtes tot generant un debat de reflexió col·lectiva i individual al voltant del món de les drogues i altres addiccions, per generar-ne una visió crítica i fomentar la maduresa dels joves en torn aquestes problemàtiques.

Objectius

  • Fomentar el pensament crític sobre els consums i les addiccions.
  • Donar suport als centres  en el vessant d’educació per a la salut i el consum.
  • Oferir informació clara sobre tipologies de drogues, efectes i falses creences

Calendari i Horari

Segons disponibilitat dels organitzadors/es.

Lloc

Centre educatiu.