Residus, què hi ha després del contenidor

Descripció

És una activitat a l’aula en la que s’intenta donar resposta a totes aquelles preguntes que hagin pogut sorgir en el dia a dia i procura desmentir falsos mites que s’han generat al llarg dels anys entorn els residus municipals i el seu tractament. Es donen algunes idees de bones pràctiques que es poden aplicar en la rutina diària. L’activitat inclou diverses dinàmiques i recursos per treballar la reducció dels nostres residus, la seva separació segons les diferents fraccions, una mostra de materials reciclats i s’explica com es paga el sistema de gestió de residus.

Les explicacions, dinamització i recursos de l’activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d’anglès i francès, cal consultar.

Objectius

 1. Donar a conèixer l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) i les seves competències i el programa Compartim un futur.
 2. Introduir la gestió ambiental dels residus municipals de l’entorn metropolità per part de l’AMB.
 3. Promoure hàbits de consum responsable en la vida diària (casa, oci, feina…).
 4. Conèixer el tipus de residus municipals separats de manera selectiva en origen.
 5. Introduir els tipus de tractament i valoritzacions dels residus (jerarquia europea).
 6. Oferir criteris de prevenció i reutilització, com a opció de consum responsable.
 7. Reflexionar sobre la importància de l’acció individual per a la millora ambiental i social.
 8. Incidir/augmentar en la probabilitat que es generalitzin socialment els valors i hàbits ambientalment sostenibles.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres

Lloc

 • Espai amb projector i ordinador amb connexió a internet.
  Opció de fer-se projectant a l’educador/a; ordinador, projector, webcam i micròfon.