Repensant els gèneres

Descripció

Taller en què es revisen els paràmetres de la masculinitat i la feminitat tradicional i les conseqüències que aquesta visió patriarcal té sobre les relacions socials que construeixen els i les joves.

Un espai de reflexió i debat on l’alumnat pugui expressar dubtes, pors i necessitats, per tal de començar a trencar amb els estereotips de gènere i el masclisme tot potenciant una comunicació fluida basada en el respecte, la cura dels altres, la no-violencia i l’assertivitat, amb l’educació emocional com a base.

Durada: dues sessions d’una hora i mitja

Objectius

  1. Compartir dubtes, experiències i necessitats.
  2. Revisar els paràmetres de la masculinitat tradicional i les seves conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat i l’afectivitat del jovent.
  3. Analitzar els valors associats a la masculinitat estereotipada i el masclisme.
  4. Potenciar la comunicació fluida amb les companyes basada en el respecte, la cura dels altres, la comunicació no-violenta i l’assertivitat.
  5. Compartir estratègies de canvi dirigides a l’equitat de gènere.

Calendari i Horari

Es fixarà segons  les indicacions del centre i la disponibilitat dels organitzadors

Lloc

L’activitat es durà a terme a les escoles